Chemické laboratoře

Kromě standardně vybavené laboratoře organické chemie firma vlastní nově zařízenou poloprovozní laboratoř na špičkové úrovni. Je používaná pro up-scaling originálních syntéz vyvinutých v naší laboratoři jakož i pro přípravu látek na zakázku.

Analytické laboratoře

Analytická laboratoř je vybavena přístrojovou technikou umožňující analýzy na nejvyšší úrovni: