Oddělení chemického vývoje

Projekty, které jsme dosud v oblasti vývoje syntéz řešili, byly vždy zakončeny podáním patentových přihlášek. Po dobu naší existence jsme se stali autory tří patentů na originální syntézu generických léčiv (sertralin, clopidogrel, valsartan). Jako spoluřešitelé se podílíme na dalších čtyřech patentech na syntézu meziproduktů léčiv.

Kromě vývoje originálních syntéz na zakázku nabízíme tyto služby:
 • syntéza látek na zakázku do 1 kg
 • up-scaling do 1 kg
 • izolace nečistot
 • příprava standardů nečistot
 • ověřování patentů
 • polymorfní studie
 • systém dokumentace odpovídající požadavkům ICH, EMEA

Příklady technik:

 • syntézy s použitím derivátů kyseliny uhličité:
  reakce fosgenových analogů, příprava a reakce isokyanátů, karbodiimidů, orthoesterů, chlorokarbonátů, formamidů, atd.
 • příprava heterocyklů (triazoly, tetrazoly, chinoxaliny, atd.)
 • kyanoethylace a příbuzné reakce akrylátů
 • redukce kovy, hydridy, komplexními hybridy, reduktivní aminace za normálního tlaku
 • syntézy podle Friedel – Craftse
 • halogenace (alifatické sloučeniny, aromáty, fenacylbromidy, bromohydroxylace, výměna halogenů atd.)
 • aminace, aminolýzy
 • syntézy využívající estery kyseliny malonové, kyanoacetáty a další aktivní estery
 • esterifikace a etherifikace citlivých přírodních sloučenin
  použití a odstraňování chránících skupin
 • příprava speciálních skupin látek (katalyzátory pro Ziegler – Nattův proces, světelné stabilizátory a fenolické antioxidanty)
 • speciální laboratorní postupy (práce ve vysokém vakuu, vysoce inertních prostředích, preparativní chromatografie atd.)
 • modifikace steroidů a příprava standardů
 • asymetrické syntézy a chirální separace

Oddělení analytického vývoje

Naše analytická laboratoř je držitelem povolení k činnosti kontrolní laboratoře a certifikátu SVP (GMP) vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Dále jsme držiteli Osvědčení o dodržování zásad Správné laboratorní praxe (SLP) vydaného MŽP ČR.

V oblasti analytické chemie nabízíme svým zákazníkům služby:
 • vývoj a validace analytických metod
 • rutinní analýzy prováděné technikou HPLC-MS-MS, HPLC-DAD, HPLC-RI, titračních metod, polarimetrií
 • identifikace nečistot z výroby a stabilitních testů technikou HPLC-MS-TOF
 • vývoj chirálních metod
 • analýza chirálních látek
 • stanovení vody metodou Karl-Fischer
 • acidobazické, argentometrické a redox titrace